Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Artykuły

III edycji turnieju "Zagubione buty"

2019-09-23

Uczniowski Klub Sportowy ”NIKE” inicjator tej imprezy, wraz z UKS TANDEM, oraz Stowarzyszeniem „Mam tę moc” zaprasza wszystkich: już w najbliższą niedzielę tj. 22.09.2019 na Orlik szkolny SP 20 w godzinach 14.00-17.00, gdzie odbędzie się III edycja turnieju „Zagubione buty” wraz z akcją charytatywną!.

Prosimy i zachęcamy zgłaszać 3 osobowe drużyny do gry w piłkę na boso!. (Drużyny mogą być mieszane, nie ważny jest wiek, tylko dobra zabawa!).

Podczas imprezy dostępnych będzie wiele atrakcji, a dla chcących wesprzeć nasz charytatywny cel wiele licytacji, oraz loterii z ciekawymi nagrodami.

Pojawiły się już niektóre z wielu fantów, które mogą być Wasze!. Info na faceboku, uks Nike, uks Tandem i szkolnej stronie SP 20.

Zapraszamy do świetnej zabawy!

Czytaj więcej o: III edycji turnieju "Zagubione buty"

Narodowe Czytanie

2019-09-22

W czwartek, 12 września 2019 roku, uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Jej ideą jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Klasy 7 czytały utwór Marii Konopnickiej “Dym”, a piątoklasiści nowelę Bolesława Prusa “Katarynka”. Uczniów przygotowały panie Anna Jakubowska- Krykant i Aleksandra Nowak.

Czytaj więcej o: Narodowe Czytanie

Konkurs „uDOSTĘPniacze”

2019-09-12

Z pewnością widzieliście kartki z pytaniami rozmieszczone w różnych miejscach w szkole. Pojawiły się ponieważ przystąpiliśmy do konkursu „uDOSTĘPniacze”.

Celem Konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

Zastanówcie się, co Wy zrobilibyście w takich sytuacjach, a co osoby słabiej widzące, słyszące, mające problemy z poruszaniem się.  Takich ludzi jest wśród nas coraz więcej i każdego dnia napotykają na swojej drodze różne przeszkody. Kartki mają Was zachęcić do wykonania pracy konkursowej w formie plakatu, makiety, planszy, postera z praktycznymi rozwiązaniami  jak można byłoby usunąć różne bariery z naszego otoczenia.

Prace można składać w sali 234 E, najpóźniej do dnia 20.09.2019 więcej informacji udziela p. Kinga Dąbrowska

https://udostepniacze.miir.gov.pl/strony/o-konkursie/

ZAPRASZAMY!!!

Czytaj więcej o: Konkurs „uDOSTĘPniacze”

Informacja przypominająca od pedagogów

2019-09-12

Wzorem lat ubiegłych przekazujmy informacje dotyczące składania przez wnioskodawców wniosków o przyznanie stypendium socjalnego.

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski we wrześniu  nie ulega zmianie wynosi 528,00 zł/m-c/osoba.
  2. Termin składania kompletnych wniosków wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i nie uległ zmianie (termin ustawowy 15 września danego roku). W związku z faktem, iż w roku szkolnym 2019/2020 dzień 15 września przypada w niedzielę, to wnioskodawcy mogą składać wniosek najpóźniej do poniedziałku 16 września 2019 r.  
  3. Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2019 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2019 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp). Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (zakup podręczników szkolnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe  - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).
  4. Informuję, że kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
  5. Nadal obowiązują uregulowania Uchwały Nr XV/93/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 września 2011 r. Wprowadzone zmiany do Regulaminu dotyczą ponoszonych  wydatków na cele edukacyjne (§ 14 ust. 7: „Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.”).
  6. Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia).
  7. Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.
  8. Każdy wnioskodawca (rodzic/opiekun prawny lub osoba pełnoletnia) zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w SIO, w związku ze złożeniem wniosku o stypendium. Z tego powodu musi dołączyć do wniosku  oświadczenie.
  9.  Wniosek, który został złożony po terminie należy uzasadnić i udokumentować (np.: długotrwała choroba, utrata dochodów, itp.).

Pedagodzy

Czytaj więcej o: Informacja przypominająca od pedagogów

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

2019-09-11

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U z 2019 r., poz. 1700), z dniem 6 września 2019 r. rodzice niepełnoletniego ucznia potwierdzają podpisem otrzymanie zaświadczenia o przebiegu nauczania (par.3 ust. 9) oraz potwierdzają podpisem otrzymanie legitymacji szkolnej, świadectwa ukończenia szkoły czy zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (par.5 ust. 2).

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2019-09-09

2.09.2019 r. Szkoła Podstawowa nr 20 zebrała w swoich murach ponownie dzieci i młodzież aby rozpocząć nowy rok szkolny. Uroczystość była krótka ze względu na upał. Nie zabrakło jednak wprowadzenia sztandaru szkoły im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich, hymnu państwowego oraz pieśni ułańskich. Wystąpienia p. dyrektora Marka Bergmanna nawiązywało i do czasu wakacji i do rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, między innymi informacjami o zagospodarowaniu nowych sal lekcyjnych w innych segmentach po opuszczeniu budynku przez IV LO. Najwięcej wrażeń miały z pewnością dzieci klas pierwszych, które rozpoczynają edukację w naszej szkole. Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego nowego roku szkolnegoUśmiech

Czytaj więcej o: Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

XXXI ZJAZD KAWALERZYSTÓW

2019-09-09

W dniach 23 - 25 sierpnia 2019 roku delegacja szkoły pod przewodnictwem pani dyrektor Marii Kaczorowskiej wczestniczyła w XXXI Zjeździe Kawalerii. Delegacja swój udział rozpoczęła od Szlaku Pamięci - złożyła wiązanki kwiatów przy tablicy Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii, na grobie gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego, przy pomniku ks. prałata rtm. Zdzisława Peszkowskiego i grobie płk. Zbigniewa Makowieckiego. Dnia 24 sierpnia 2019 roku delegacja podziwiała pokazy kaskaderki konnej w wykonaniu grupy "Apolinarski Group". W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. delegacja złożyła kwiaty przy obelisku gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, następnie uczestniczyła w mszy świętej odprawionej w intencji Kawalerzystów II RP. Po mszy, złożono wiązankę kwiatów przy pomniku Żołnierza Polskiego. Społeczność uczniowska podczas uroczystości była reprezentowana przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - Maję Krupińska i Kacpra Olszewskiego. 

Czytaj więcej o: XXXI ZJAZD KAWALERZYSTÓW