Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU

Wyniki sprawdzianu w klasach VI SP 20 w roku szkolnym 2015/2016 na tle wyników krajowych, wojewódzkich i miejskich

 

Średnia krajowa - część I 63% (j. polski 71%, matematyka 54%), część II - j.angielski 71%

Średnia wojewódzka - część I 60% (j. polski 69%, matematyka 51%), część II - j.angielski 68%

Średnia miejska - część I 58% (j. polski 69%, matematyka 47%), część II - j.angielski 67%

Średnia SP 20 - część I 64% (j. polski 76%, matematyka 53%), część II - j.angielski 72%

 

 

Wyniki sprawdzianu Szkoły Podstawowej nr 20 w kolejnych latach na podstawie skali staninowej.

W Polsce skala ta jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.

2002 r. - stanin 6 wyżej średni

2003 r. - stanin 5 średni

2004 r. - stanin 6 wyżej średni

2005 r. - stanin 8 bardzo wysoki

2006 r. - stanin 6 wyżej średni

2007 r. - stanin 6 wyżej średni

2008 r. - stanin 6 wyżej średni

2009 r. - stanin 7 wysoki

2010 r. - stanin 5 średni

2011 r. - stanin 6 wyżej średni

2012 r. - stanin 5 średni

2013 r. - stanin 5 średni

2014 r. - stanin 6 wyżej średni

2015 r. - stanin 7 wysoki, część I (j. polski, matematyka); stanin 6 wyżej średni, część II (j. angielski)

2016 r. - stanin 6 wyżej średni, część I (j. polski, matematyka); stanin 6 wyżej średni, część II (j. angielski)


 

 

Wyniki egzaminu w klasach III GM 2 w roku szkolnym 2017/2018 na tle wyników krajowych, wojewódzkich i miejskich

 

Część humanistyczna z zakresu języka polskiego:

Wynik krajowy - 68%

Wynik woj. kujawsko - pomorskiego - 66%

Wynik miasta Grudziądza - 64%

Wynik GM 2 - 71,3%

 

Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie:

Wynik krajowy - 59%

 Wynik woj. kujawsko - pomorskiego - 56%

 Wynik miasta Grudziądza - 56%

 Wynik GM 2 - 62,9%

 

Część matematyczno - przyrodnicza z zakresu matematyki: 

Wynik krajowy - 52%

Wynik woj. kujawsko - pomorskiego - 49%

Wynik miasta Grudziądza - 47%

 Wynik GM 2 - 57,1%

 

Część matematyczno - przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych:

Wynik krajowy - 56%

Wynik woj. kujawsko - pomorskiego - 53%

Wynik miasta Grudziądza - 52%

Wynik GM 2 - 59,7%

 

Część językowa - j. angielski:

Wynik krajowy - 68% (podstawa),

Wynik woj. kujawsko - pomorskiego - 65% (podstawa),

Wynik miasta Grudziądza - 64% (podstawa),

Wynik GM 2 - 73,5% (podstawa), 55,8% (rozszerzenie)

 

Wyniki egzaminu Gimnazjum nr 2 w kolejnych latach na podstawie skali staninowej.

W Polsce skala ta jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

2002 r. – stanin 5 średni

2003 r. – stanin 6 wyżej średni

2004 r. – stanin 5 średni

2005 r. – stanin 7 wysoki

2006 r. – stanin 7 wysoki

2007 r. – stanin 6 wyżej średni

2008 r. – stanin 8 bardzo wysoki

2009 r. – stanin 7 wysoki

2010 r. – stanin 7 wysoki

2011 r. – stanin 6 wyżej średni

2012 r. – stanin 7 wysoki  (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2013 r. – stanin 6 wyżej średni (matematyka) , stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2014 r. - stanin 8 bardzo wysoki (matematyka), stanin 8 bardzo wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2015 r. - stanin 8 bardzo wysoki (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2016 r. - stanin 6 wyżej średni (matematyka), stanin 6 wyżej średni (przedmioty przyrodnicze)

2017 r. - stanin 8 bardzo wysoki (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2018 r. - stanin 7 wysoki (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

 

Część humanistyczna

2002 r. – stanin 6 wyżej średni

2003 r. – stanin 6 wyżej średni

2004 r. – stanin 5 średni

2005 r. – stanin 6 wyżej średni

2006 r. – stanin 7 wysoki

2007 r. – stanin 6 wyżej średni

2008 r. – stanin 7 wysoki

2009 r. – stanin 7 wysoki

2010 r. – stanin 7 wysoki

2011 r. – stanin 6 wyżej średni

2012 r. – stanin 8 bardzo wysoki  (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

2013 r. – stanin 8 bardzo wysoki (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

2014 r. - stanin 7 wysoki (język polski), stanin 8 bardzo wysoki (historia i wos)

2015 r. - stanin 7 wysoki (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

 2016 r. - stanin 8 bardzo wysoki (język polski), stanin 6 wyżej średni (historia i wos)

2017 r. - stanin 8 bardzo wysoki (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

2018 r. - stanin 6 wyżej średni (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

 

Część językowa

2012 r. – stanin 6 wyżej średni (język angielski), stanin 7 wysoki (język niemiecki)

2013 r. – stanin 7 wysoki (język angielski), stanin 7 wysoki  (język niemiecki)

2014 r. - stanin 7 wysoki (język angielski), stanin 8 bardzo wysoki (język niemiecki)

2015 r. - stanin 7 wysoki (język angielski), stanin 7 wysoki (język niemiecki)

2016 r. - stanin 6 wyżej średni (język angielski)

2017 r. - stanin 6 wyżej średni (język angielski)

2018 r. - stanin 6 wyżej średni (język angielski)