Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNEGO

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Język polski

Średnia krajowa - 63%

Średnia wojewódzka - 60%

Średnia SP 20 - 69%

 

Matematyka

Średnia krajowa - 45% 

Średnia wojewódzka - 42%

Średnia SP 20 - 47%

 

Język angielski

Średnia krajowa - 59%

Średnia wojewódzka - 55%

Średnia SP 20 - 65%

Gratulujemy uzyskania wysokich wyników!

 

2018 r. - stanin 7 wysoki (język polski)

             stanin 6 wyżej średni (matematyka)

             stanin 7 wysoki (język angielski)

 


 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Język polski

Średnia krajowa - 63%

Średnia wojewódzka - 61%

Średnia GM 2 - 70,2%

 

Historia i wiedza o społeczeństwie 

Średnia krajowa - 59% 

Średnia wojewódzka - 57% 

Średnia GM 2 - 62%

 

Matematyka

Średnia krajowa - 43% 

Średnia wojewódzka - 40% 

Średnia GM 2 - 43,5%

 

Przedmioty przyrodnicze

Średnia krajowa - 49%

Średnia wojewódzka - 47% 

Średnia GM 2 - 53,3%

 

Język angielski

Średnia krajowa - 68% (podstawa), 53% (rozszerzenie)

Średnia wojewódzka - 65% (podstawa), 49% (rozszerzenie)

Średnia GM 2 - 74% (podstawa), 58% (rozszerzenie)

 Gratulujemy uzyskania wysokich wyników!

 

Wyniki egzaminu Gimnazjum nr 2 w kolejnych latach na podstawie skali staninowej.

W Polsce skala ta jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy w oświacie.

 

Część matematyczno-przyrodnicza

2002 r. – stanin 5 średni

2003 r. – stanin 6 wyżej średni

2004 r. – stanin 5 średni

2005 r. – stanin 7 wysoki

2006 r. – stanin 7 wysoki

2007 r. – stanin 6 wyżej średni

2008 r. – stanin 8 bardzo wysoki

2009 r. – stanin 7 wysoki

2010 r. – stanin 7 wysoki

2011 r. – stanin 6 wyżej średni

2012 r. – stanin 7 wysoki  (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2013 r. – stanin 6 wyżej średni (matematyka) , stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2014 r. - stanin 8 bardzo wysoki (matematyka), stanin 8 bardzo wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2015 r. - stanin 8 bardzo wysoki (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2016 r. - stanin 6 wyżej średni (matematyka), stanin 6 wyżej średni (przedmioty przyrodnicze)

2017 r. - stanin 8 bardzo wysoki (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2018 r. - stanin 7 wysoki (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

2019 r. - stanin 6 wyżej średni (matematyka), stanin 7 wysoki (przedmioty przyrodnicze)

 

Część humanistyczna

2002 r. – stanin 6 wyżej średni

2003 r. – stanin 6 wyżej średni

2004 r. – stanin 5 średni

2005 r. – stanin 6 wyżej średni

2006 r. – stanin 7 wysoki

2007 r. – stanin 6 wyżej średni

2008 r. – stanin 7 wysoki

2009 r. – stanin 7 wysoki

2010 r. – stanin 7 wysoki

2011 r. – stanin 6 wyżej średni

2012 r. – stanin 8 bardzo wysoki  (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

2013 r. – stanin 8 bardzo wysoki (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

2014 r. - stanin 7 wysoki (język polski), stanin 8 bardzo wysoki (historia i wos)

2015 r. - stanin 7 wysoki (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

 2016 r. - stanin 8 bardzo wysoki (język polski), stanin 6 wyżej średni (historia i wos)

2017 r. - stanin 8 bardzo wysoki (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

2018 r. - stanin 6 wyżej średni (język polski), stanin 7 wysoki (historia i wos)

2019 r. - stanin 7 wysoki (język polski), stanin 6 wyżej średni (historia i wos)

 

Część językowa

2012 r. – stanin 6 wyżej średni (język angielski), stanin 7 wysoki (język niemiecki)

2013 r. – stanin 7 wysoki (język angielski), stanin 7 wysoki  (język niemiecki)

2014 r. - stanin 7 wysoki (język angielski), stanin 8 bardzo wysoki (język niemiecki)

2015 r. - stanin 7 wysoki (język angielski), stanin 7 wysoki (język niemiecki)

2016 r. - stanin 6 wyżej średni (język angielski)

2017 r. - stanin 6 wyżej średni (język angielski)

2018 r. - stanin 6 wyżej średni (język angielski)

2019 r. - stanin 6 wyżej średni (język angielski)