Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

Zakończenie I semestru

20 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin dla uczniów klasy trzeciej gimnazjum

 10, 11 i 12 kwietnai 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH:

 2.11 (odpracowany 29.09. 18 r.), 21.12, 10.04, 11.04, 12.04, 15.04, 16.04, 17.04, 2.05