Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / PEDAGODZY SP 20

PEDAGODZY SP 20

SZANOWNI PAŃSTWO

Od pedagogów mogą państwo oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć :

  • Rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,
  • Potrzeby udzielania Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,
  • Trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,
  • Każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

 

ZAPRASZAMY DO GABINETÓW:

POKÓJ 126 , SEGMENT C - p. Izabela Wasilewska

Poniedziałek - 800 – 1400

Wtorek 800 – 1400

Środa 800 – 1400   

Czwartek 800 – 1400

Piątek 800 – 1400

 

POKÓJ 126 , SEGMENT C - p. Durzyńska Dorota

Poniedziałek - 1145 – 1515

Środa 1045 – 1515   

Czwartek 950 – 1050

Piątek 1345 – 1445

Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać telefonicznie: telefon do gabinetu: 56 46 400 90 wew. 34

 

 Szanowny rodzicu!

 

W naszej szkole każdy uczeń jest dla nas ważny, szczególnie w sytuacji gdy potrzebuje pomocy 
i wsparcia swych nauczycieli. Naszym zadaniem jest troska o jego prawidłowy rozwój, a więc również zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także wychowawcze wspomaganie jego rodziny.

 

Jeśli Twoja rodzina przeżywa trudne chwile, macie problemy z pracą, zdrowiem, zaspakajaniem potrzeb bytowych, czujesz bezsilność i bezradność, przez to zaniedbujesz swoje dziecko 
Zawracamy się do Ciebie z ważną sprawą, prosząc o:

 

  • przekazanie wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu informacji o tym, czego dotyczy oraz 
    na czym polega trudna sytuacja Twojej rodziny; zapewniamy Cię o pełnej dyskrecji i ochronie Twoich danych osobowych;
  • skorzystanie z konsultacji u pedagoga szkolnego, który podpowie, jaką pomoc Twoje dziecko może otrzymać w szkole, a jaką Wasza rodzina od instytucji i organizacji lokalnych; jeśli zechcesz, pomoże Ci w nawiązaniu z nimi kontaktu;
  • stałą współpracę z nauczycielami – to bardzo ważne, by trudna sytuacja rodzinna nie pozbawiła Twojego dziecka poczucia bezpieczeństwa czy odebrała mu szansę na szkolne sukcesy; razem z nami musisz zadbać o potrzeby córki/syna.

 

Pamiętaj!

 

Jeśli dziecko przeżywa kłopoty rodzinne, nie może zostać z tym samo, potrzebuje Twojej szczególnej uwagi i wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoich nauczycieli. 

Zachęcaj dziecko do systematycznego przychodzenia na zajęcia szkolne i pozalekcyjne, interesuj się jego nauką, dopilnuj, by odrabiało prace domowe. 

Zadbaj o jego bezpieczeństwo – kontroluj gdzie i z kim przebywa poza domem, jak spędza wolny czas. 

Korzystaj z porad nauczycieli, staraj się przestrzegać wskazówek, jak postępować z córką/synem 
w domu, jak rozwiązywać sporne sytuacje i konflikty z jego udziałem. 

W sytuacjach zagrożenia agresją i przemocą – nie bój się prosić o interwencję policji. Możesz również zgłosić to w szkole – podejmiemy stosowne kroki, by chronić Twoje dziecko i Ciebie.