Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / LOGOPEDA

LOGOPEDA

 

Czas pracy logopedy 2018/2019

 

Nazwisko i imię

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

mgr Agnieszka Opalińska-Szok

7:45-12:45

7:45-10:45

7:45-9:45

7:45-13:45

7:45-11:45

 

Zajęcia logopedyczne
Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w zależności od potrzeb są objęci opieką logopedyczną.
We wrześniu każdy pierwszoklasista jest badany pod kątem poprawności wypowiedzi i są klasyfikowani na terapię logopedyczną. Zajęcia logoterapii są prowadzone systematycznie w małych zespołach 2-4 osobowych lub indywidualnie przed lub po zajęciach szkolnych. Terapia jest dostosowana do indywidualnych możliwości uczniów.
Celem prowadzonej terapii jest:
-usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej
- pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z
mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem.
- rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się,
- wyrównywanie opóźnień mowy
- korygowanie wad wymowy
- stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
-usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
- wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją
- udzielanie porad i wskazówek
- zaprowadzenie dzienniczków zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu
- poinstruowanie rodziców o sposobach korekty wad wymowy u ich dzieci.
- w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem i z poradnią pedagogiczno- psychologicznej,
Ponadto na zajęciach są prowadzone ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, rytmiczne, artykulacyjne i ćwiczenia dykcji.
Wady wymowy utrudniają naukę szkolną, wypaczają psychikę dziecka i przysparzają mu wielu przykrych przeżyć.
Proszę rodziców uczniów uczęszczających na terapię o systematyczne utrwalanie ćwiczeń razem z dzieckiem zgodnie z zapisami w zeszytach logopedycznych.
Korygujemy ich błędy artykulacyjne poprzez mówienie popraw się, ale nie mówimy poprawnej wypowiedzi. Ćwiczymy samokontrolę ich wypowiedzi.
W przypadku trudności proszę o indywidualną rozmowę, udzielę instrukcji jak wywołać i utrwalić daną głoskę.
Proszę o wspólne czytanie książek i opowiadanie ich treści. Wzbogacamy słownik dziecka i rozwijamy jego mowę opowieściową.